Thiết bị Garage

Một gara chuyên nghiệp cần nhiều loại thiết bị. cùng Định Châu tìm hiểu về một vài mẫu thiết bị gara cần thiết:

  • Bộ dụng cụ chi tiết
  • Bàn nâng sửa xe máy
  • Máy bơm khí ni tơ
  • Kích cá sấu
  • Mễ kê
  • Tủ đựng đồ nghề
  • Dây hơi thu tự động
  • Súng xiết bulong
Xem thêm

Danh sách mẫu sản phẩm Thiết bị Garage

Bàn Nâng Xe Máy Điện Cơ

Bàn Nâng Xe Máy Điện Cơ

8.800.000 VNĐ
Bàn nâng xe máy cơ

Bàn nâng xe máy cơ

5.500.000 VNĐ
Bộ dụng cụ 70 chi tiết

Bộ dụng cụ 70 chi tiết

3.900.000 VNĐ
Máy bơm khí Ni tơ HN-6260

Máy bơm khí Ni tơ HN-6260

16.000.000VNĐ
Cầu móc động cơ 2 tấn

Cầu móc động cơ 2 tấn

5.200.000 VNĐ
Cẩu móc động cơ 3 tấn

Cẩu móc động cơ 3 tấn

Mễ kê ô tô 3T

Mễ kê ô tô 3T

850.000 VNĐ
Kích bóng hơi 3 bóng

Kích bóng hơi 3 bóng

3.900.000 VNĐ
Máy Siết Bulong Dùng Pin 475N.m

Máy Siết Bulong Dùng Pin 475N.m

2.900.000 VNĐ
Máy Siết Bulong Dùng Pin 410N.m

Máy Siết Bulong Dùng Pin 410N.m

2.500.000 VNĐ
Máy Siết Bulong Dùng Pin 1200N.m

Máy Siết Bulong Dùng Pin 1200N.m

6.500.000 VNĐ
Súng xiết bu lông 1/2

Súng xiết bu lông 1/2

1.800.000 VNĐ