Thiết bị Garage

Một gara chuyên nghiệp cần nhiều loại thiết bị. cùng Định Châu tìm hiểu về một vài mẫu thiết bị gara cần thiết:

  • Bộ dụng cụ chi tiết
  • Bàn nâng sửa xe máy
  • Máy bơm khí ni tơ
  • Kích cá sấu
  • Mễ kê
  • Tủ đựng đồ nghề
  • Dây hơi thu tự động
  • Súng xiết bulong
Xem thêm

Danh sách mẫu sản phẩm Thiết bị Garage

Dây Hơi Thu Tự Động 15m

Dây Hơi Thu Tự Động 15m

1.600.000 VNĐ
Kích cá sấu 3 tấn

Kích cá sấu 3 tấn

2.900.000 VNĐ
Kích cá sấu 3.5 tấn

Kích cá sấu 3.5 tấn

3.400.000 VNĐ
Tủ đồ nghề 5 ngăn

Tủ đồ nghề 5 ngăn

6.950.000 VNĐ
Tủ đồ nghề sửa chữa 177 chi tiết

Tủ đồ nghề sửa chữa 177 chi tiết

19.500.000 VNĐ
Xe đựng đồ nghề 1 ngăn khóa

Xe đựng đồ nghề 1 ngăn khóa

2.500.000 VNĐ
Xe đựng đồ nghề 3 ngăn

Xe đựng đồ nghề 3 ngăn

1.600.000 VNĐ
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 2 tầng

Giá đỡ hộp số kiểu đứng 2 tầng

4.900.000 VNĐ
Bàn Nâng Xe Máy Điện Cơ

Bàn Nâng Xe Máy Điện Cơ

8.000.000 VNĐ
Bàn nâng xe máy cơ

Bàn nâng xe máy cơ

5.500.000 VNĐ
Bộ dụng cụ 70 chi tiết

Bộ dụng cụ 70 chi tiết

3.900.000 VNĐ
Máy bơm khí Ni tơ HN-6260

Máy bơm khí Ni tơ HN-6260

16.000.000VNĐ