Sản phẩm

Danh sách các Sản phẩm

[Trọn bộ] Thiết bị rửa xe ô tô 110 triệu

[Trọn bộ] Thiết bị rửa xe ô tô 110 triệu

110.000.000 VNĐ
108.000.000 VNĐ
Bộ Thiết Bị Rửa Xe Máy

Bộ Thiết Bị Rửa Xe Máy

24,000,000 VNĐ
Cầu nâng rửa xe ô tô 1 trụ – Bàn nổi DC4000-01

Cầu nâng rửa xe ô tô 1 trụ – Bàn nổi DC4000-01

Giảm 2 Triệu khi setup trọn bộ thiết bị
Cầu nâng rửa xe cánh bướm – âm nền DC4000-09

Cầu nâng rửa xe cánh bướm – âm nền DC4000-09

Giảm 2 Triệu khi setup trọn bộ thiết bị
Cầu nâng rửa xe ô tô 1 trụ – Âm nền DC4000-02

Cầu nâng rửa xe ô tô 1 trụ – Âm nền DC4000-02

Giảm 2 Triệu khi setup trọn bộ thiết bị
Cầu nâng ô tô 1 trụ Ấn Độ – Bàn nổi ALAJ4-01

Cầu nâng ô tô 1 trụ Ấn Độ – Bàn nổi ALAJ4-01

Giảm 2 Triệu khi setup trọn bộ thiết bị
Cầu nâng 1 trụ rửa xe Ấn Độ – Âm nền  ALAJ4-02

Cầu nâng 1 trụ rửa xe Ấn Độ – Âm nền ALAJ4-02

Giảm 2 Triệu khi setup trọn bộ thiết bị
Ben Nâng Rửa Xe Máy – Ben Hơi

Ben Nâng Rửa Xe Máy – Ben Hơi

1.700.000 VNĐ
Ben Nâng Rửa Xe Máy – Ben dầu

Ben Nâng Rửa Xe Máy – Ben dầu

1.900.000 VNĐ
ĐẦU NÉN KHÍ 5HP – 2 Cấp

ĐẦU NÉN KHÍ 5HP – 2 Cấp

Xe chui gầm sửa chữa ô tô

Xe chui gầm sửa chữa ô tô

850.000 VNĐ
Mặt bàn chữ H âm nền DC02- sắt dày 7ly

Mặt bàn chữ H âm nền DC02- sắt dày 7ly

29.500.000 VNĐ