Sản phẩm

Danh sách các Sản phẩm

Xe đẩy dụng cụ 3 ngăn có giá treo

Xe đẩy dụng cụ 3 ngăn có giá treo

2.300.000 VNĐ
[Trọn bộ] Thiết bị rửa xe ô tô 110 triệu

[Trọn bộ] Thiết bị rửa xe ô tô 110 triệu

110.000.000 VNĐ
Bộ Thiết Bị Rửa Xe Máy

Bộ Thiết Bị Rửa Xe Máy

19,000,000 VNĐ
Trọn bộ thiết bị vá lốp ô tô

Trọn bộ thiết bị vá lốp ô tô

30.950.000 VNĐ
Cầu nâng rửa xe ô tô 1 trụ – Bàn nổi DC4000-01

Cầu nâng rửa xe ô tô 1 trụ – Bàn nổi DC4000-01

59,000,000 VNĐ
Cầu nâng rửa xe ô tô 1 trụ – Âm nền DC4000-02

Cầu nâng rửa xe ô tô 1 trụ – Âm nền DC4000-02

60.000.000 VNĐ
Cầu nâng ô tô 1 trụ Ấn Độ – Bàn nổi ATU4-01

Cầu nâng ô tô 1 trụ Ấn Độ – Bàn nổi ATU4-01

67.000.000VNĐ
Cầu nâng 1 trụ rửa xe Ấn Độ – Âm nền  ATU4-02

Cầu nâng 1 trụ rửa xe Ấn Độ – Âm nền ATU4-02

68.000.000 VNĐ
Cầu Nâng 1 Trụ ty Mỹ

Cầu Nâng 1 Trụ ty Mỹ

67.000.000 VNĐ
Máy Rửa Xe Cao Áp Đức DK3.5_120

Máy Rửa Xe Cao Áp Đức DK3.5_120

14.000.000 VNĐ
Máy Rửa Xe Cao Áp Đức DK4.0_150

Máy Rửa Xe Cao Áp Đức DK4.0_150

16.000.000 VNĐ
Máy rửa xe cao áp 2.2KW

Máy rửa xe cao áp 2.2KW

8.000.000 VNĐ