Phòng Detailing

Một trung rửa và chăm sóc xe chuyên nghiệp không thể thiếu phòng Detailing và các thiết bị chuyên ngiệp

Xem thêm

Danh sách mẫu sản phẩm Phòng Detailing

Súng vệ sinh nội thất LiquiMoly AZ-2000A5N05

Súng vệ sinh nội thất LiquiMoly AZ-2000A5N05

3.200.000 VNĐ
Bộ thiết bị phủ Ceramic

Bộ thiết bị phủ Ceramic

Máy Đánh Bóng Chi Tiết Mini

Máy Đánh Bóng Chi Tiết Mini

2.100.000 VNĐ
Máy đánh bóng Shinemate – EP802

Máy đánh bóng Shinemate – EP802

4.600.000 VNĐ
Máy đánh bóng Shinemate –  EP812

Máy đánh bóng Shinemate – EP812

4.700.000 VNĐ
Máy Đánh Bóng Shine Mate EX 610

Máy Đánh Bóng Shine Mate EX 610

5.150.000 VNĐ
Máy Đánh Bóng Shine Mate EX 605

Máy Đánh Bóng Shine Mate EX 605

4.300.000 VNĐ
Khăn siêu thấm Microfiber

Khăn siêu thấm Microfiber

Bàn chải chà nội thất (gắn vào Máy mài)

Bàn chải chà nội thất (gắn vào Máy mài)

320.000 VNĐ
Đèn soi lỗi sơn xe cầm tay

Đèn soi lỗi sơn xe cầm tay

1.950.000 VNĐ
Máy đánh bóng hơi (nhỏ) TND106

Máy đánh bóng hơi (nhỏ) TND106

Mút thoa Wax

Mút thoa Wax

50.000 VNĐ